Çalışma Anlayışımız


Çalışma Anlayışımız 

Projenin tüm adımlarını ayrıntılarıyla inceleyip, uygun yazılım ve veritabanı modellerini geliştiriyoruz. Konusunda uzman yazılım ve tasarım ekibimiz, en uygun modelle süreçleri tamamlayıp test ortamında projeyi denemeye alıyoruz. Projeyle ilgili eksiklikleri tamamlayarak ilgili personele eğitimlerini veriyoruz. Çalışma akışımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz

 

ARAŞTIRMA – ANALİZ – VERİTABANI MODELLEME – YAZILIM MODELLEME – GELİŞTİRME – GÖRSEL TASARIM – EĞİTİM – İŞLETİM

 

ARAŞTIRMA

Müşteri bilgilerini toplamak

Risk değerlendirmesi

Sözleşme kapsamının hazırlanması

İletişim planı

Proje ekibinin oluşturulması

 

ANALİZ

İşin tanımlanması

Proje hedefinin tanımlanması

İş akışının tanımlanması

Çözüm araçlarının tanımlanması

İçerik tanımları

e-ticaret gereksinimlerinin belirlenmesi

Proje yönetim sürecinin belirlenmesi

 

VERİTABANI MODELLEME

Veritabanı sisteminin kurulması

İş sürecine uygun veritabanı modelinin geliştirilmesi

Tüm süreç detaylarının belirlenip uygun veritabanı çalışmasının  yapılması

Veritabanı yazılımlarının hazırlanması

 

YAZILIM MODELLEME

Yazılım sisteminin kurulması

Geliştirme ve test üretim ortamlarının kurulması

Yazılım mimarisinin başlatılması

Teknik altyapının başlatılması

Gerekli testlerin yapılması

Yazılım ekibi çalışma ortamının kurulması

 

GELİŞTİRME

Yazılım geliştirme süreci

Altyapı ve uygulamanın testi, değerlendirmesi

 

GÖRSEL TASARIM

Uygulamaya özel görsel çalışmanın yapılma süreci

Test işlemleri

 

EĞİTİM

Projenin test yayınına sokulması ve performans testlerinin yapılması

Eğitim verilmesi ve kurumsal değişikliklerin yapılması

Proje tamamlama incelemesi

Projenin testi sonucu gerçek yayına alınması

Proje brifingi

 

İŞLETİM

Proje işletimini teknik anlamda yapılması

Teknik destek

Virüs önlemleri

Yedekleme işlemleri

Periyodik bakımlar

İşletim raporları

 

Proje modellememiz ve iş yapış şeklimizde müşterilerimizi tüm bu süreçlerde işin içine katmakla daha hızlı ve efektif sonuçlar almaktayız.